Tuesday, 26 October 2010

terbalik

˙˙˙uɐʞʇɐnq uıƃuı nɐʞ ƃuɐʎ ɐdɐ ɥɐןuɐʞsnɹǝʇ ıpɐɾ˙˙˙ʇɐnq ʞɐu ɐʇıʞ ƃuɐʎ nʇı ɐɹɐʞɹǝd nɐןɐʞ ʇnʞɐʇ ɐsɐɹ ɐdɐ ʞnʇun˙˙˙ɥɐɥɥɐɥɐɥɥ˙˙˙ʇnqǝsɹǝʇ ɐɹɐʞɹǝd ʇɐnq ʞnʇun nʞɐ ƃuɐןɐɥ uɐʞɐ ƃuɐʎ und ƃuɐɹoǝs uɐʞɐ ʞɐpıʇ ıpɐɾ˙˙˙ʇɐnq nʞɐ ƃɐuɐʎ ɐdɐ nɥɐʇ ƃuɐʎ ɐdɐıs ɐpɐıʇ ɹɐƃɐ ʇɐnq uɐʞɐ nʞɐ ʇɐnq ʞɐu nʞɐ ƃuɐʎ nʇɐnsǝs

paham tak apa yang aku tulis tu???
boleh patah kepala aku kalau aku baca semula...
jadi pada siapa yang rajin silakan untuk membacanya yer...
aku sekarang tengah takde kerja..
jadi aku tulis kat warna-warni apa yang aku nak tulis...
hehehhehe..
enjoy it...No comments: